Bài viết Bản tin 61

STT

Tên bài viết

Tác giả

1

@ Nhiệm vụ năm học 2014-2015

PGS, TS Võ Văn Thắng

 

2

@ Nhìn lại công tác hợp tác quốc tế của Trường  Đại học An Giang

ThS. Vương Thị Mỹ Tâm

Nguyễn Thị Phương Mai

ThS. Đoàn Mỹ Ngọc

3

@ Kỹ năng mềm của sinh viên năm cuối Trường Đại học An Giang

Lê Thị Hồng Hạnh

4

@ Khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng và nồng độ đường lên quá trình nhân nhanh chồi gừng (Zingiber officinale Rosc.) in vitro  

ThS. Huỳnh Trường Huê

ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm

5

@ Nghiên cứu thu nhận enzyme bromelain thô từ chồi dứa (khóm) (Ananas comosus)

ThS. Nguyễn Phú Thọ

6

@ Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn carbon trong nước thải lên hiệu quả xử lý chất dinh dưỡng bằng quá trình sinh học mẻ

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

 

7

@ Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo – Bước đi quan trọng để đảm bảo chất lượng đào tạo

ThS. Trương Thanh Hải

8

@ Về đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của thành phần phụ đứng sau tính từ trong tiếng Việt

Tôn Thị Tuyết Oanh

9

@ Sự kết thúc của thái dương hệ và số phận của trái đất và nhân loại – một góc nhìn của ngành Vật lý thiên văn

ThS. Khương Trọng Nhân

10

@Phần mềm soạn thảo văn bản khoa học Latex

ThS. Phạm Văn Bản

11

@ Ghi nhanh kết quả chuyến công tác tại Úc của Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang

 

Tuấn Lâm

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn