ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn
Đính kèmDung lượng
Bai 6-Nguyen Duc Toan.pdf370.49 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn