HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI DOANH NGHIỆP - ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM

Tác giả: Lê Tuấn Bách và Chu Mai Linh
Đính kèmDung lượng
Bai 5-Le Tuan Bach.pdf409.78 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn