HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - PHẦN A

Tạp chí Khoa học Journal of Science
ISSN 0866 - 8086

Phần A: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục
Part A: Social Sciences, Humanities and Education

Tổng Biên tập

        PGS. TS. Võ Văn Thắng

Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang

Phó Tổng Biên tập

        PGS. TS. Trần Văn Đạt

Vice Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat

Phụ trách Trị sự

        TS. Huỳnh Thanh Tiến

General Editorial Manager

        Dr. Huynh Thanh Tien

Thư ký Biên tập

        ThS. Lê Minh Tuấn Lâm

Editorial Secretary

        M.A. Le Minh Tuan Lam

Hội đồng Biên tập

        Editorial Board

        PGS. TS. Nguyễn Kim Châu

        PGS. TS. Vũ Quốc Chung

        TS. Nguyễn Kim Dung

        TS. Nguyễn Tiến Dũng

        PGS. TS. Phạm Duy Đức

        PGS. TS. Nguyễn Minh Đức

        ThS. Nguyễn Thanh Hải

        TS. Phạm Thanh Hùng

        TS. Lê Thị Liên

        GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

        TS. Hồ Xuân Mai

        TS. Trần Văn Minh

        PGS. TS. Nguyễn Văn Nở

        PGS. TS. Ngô Minh Oanh

        TS. Đặng Tấn Tín

        Assoc. Prof. Dr. Nguyen Kim Chau

        Assoc. Prof. Dr. Vu Quoc Chung

        Dr. Nguyen Kim Dung

        Dr. Nguyen Tien Dung

        Assoc. Prof. Dr. Pham Duy Duc

        Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Duc

        M.A. Nguyen Thanh Hai

        Dr. Pham Thanh Hung

        Dr. Le Thi Lien

        Prof. Dr. Nguyen Thi My Loc

        Dr. Ho Xuan Mai

        Dr. Tran Van Minh

        Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van No

        Assoc. Prof. Dr. Ngo Minh Oanh

        Dr. Dang Tan Tin

Địa chỉ liên hệ

        Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
        18 Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
        Điện thoại: (+084) 766 256 565 (1712);
        Fax: (+84) 763 842 560
        Website: http://sj.agu.edu.vn; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn


Giấy phép hoạt động số: 243/GP - BTTTT ngày 02 tháng 7 năm 2013. In tại Công ty Cổ phần In An Giang

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn