HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - PHẦN B

 
Tạp chí Khoa học Journal of Science
ISSN 0866 - 8086

Phần B: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật
Part B: Political Sciences, Economics and Law

Tổng Biên tập

        PGS. TS. Võ Văn Thắng

Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang

Phó Tổng Biên tập

        PGS. TS. Trần Văn Đạt

Vice Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat

Phụ trách Trị sự

        TS. Huỳnh Thanh Tiến

General Editorial Manager

        Dr. Huynh Thanh Tien

Thư ký Biên tập

        ThS. Lê Minh Tuấn Lâm

Editorial Secretary

        M.A. Le Minh Tuan Lam

Hội đồng Biên tập

        Editorial Board

        PGS. TS. Lý Hoàng Ánh

        ThS. Lê Quốc Cường

        TS. Lê Huỳnh Tấn Duy

        TS. Trần Minh Hải

        TS. Tô Thiện Hiền

        PGS. TS. Phan Trung Hiền

        TS. Hồ Việt Hiệp

        PGS. TS. Nguyễn Tri Khiêm

        PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

        PGS. TS. Lê Thị Lanh

        TS. Trần Thăng Long

        TS. Trần Lê Đăng Phương

        PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

        TS. Trần Anh Tuấn

        TS. Trần Mai Ước

        Assoc. Prof. Dr. Ly Hoang Anh

        M.S. Le Quoc Cuong

        Dr. Le Huynh Tan Duy

        Dr. Tran Minh Hai

        Dr. To Thien Hien

        Assoc. Prof. Dr. Phan Trung Hien

        Dr. Ho Viet Hiep

        Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tri Khiem

        Assoc. Prof. Dr. Le Nguyen Doan Khoi

        Assoc. Prof. Dr. Le Thi Lanh

        Dr. Tran Thang Long

        Dr. Tran Le Dang Phuong

        Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Tuan

        Dr. Tran Anh Tuan

        Dr. Tran Mai Uoc

Địa chỉ liên hệ

        Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
        18 Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
        Điện thoại: (+084) 766 256 565 (1712);
        Fax: (+84) 763 842 560
        Website: http://sj.agu.edu.vn; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn


Giấy phép hoạt động số: 243/GP - BTTTT ngày 02 tháng 7 năm 2013. In tại Công ty Cổ phần In An Giang

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn