HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - PHẦN C

Tạp chí Khoa học Journal of Science
ISSN 0866 - 8086

Phần C: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học
Part C: Agricultural Sciences, Fisheries and Biotechnology

Tổng Biên tập

        PGS. TS. Võ Văn Thắng

Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang

Phó Tổng Biên tập

        PGS. TS. Trần Văn Đạt

Vice Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat

Phụ trách Trị sự

        TS. Huỳnh Thanh Tiến

General Editorial Manager

        Dr. Huynh Thanh Tien

Thư ký Biên tập

        ThS. Lê Minh Tuấn Lâm

Editorial Secretary

        M.A. Le Minh Tuan Lam

Hội đồng Biên tập

        Editorial Board

        TS. Lê Văn Bảnh

        TS. Hồ Thanh Bình

        GS. TS. Bùi Chí Bửu

        PGS. TS. Phạm Văn Dư

        TS. Chau Thi Da

        TS. Nguyễn Thành Hối

        TS. Trần Phương Lan

        TS. Võ Lâm

        TS. Lưu Hồng Mẫn

        TS. Dương Văn Nhã

        TS. Trương Bá Thảo

        TS. Lê Vĩnh Thúc

        GS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

        TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

        GS. TS. Võ Tòng Xuân

        Dr. Le Van Banh

        Dr. Ho Thanh Binh

        Prof. Dr. Bui Chi Buu

        Assoc. Prof. Dr. Pham Van Du

        Dr. Chau Thi Da

        Dr. Nguyen Thanh Hoi

        Dr. Tran Phuong Lan

        Dr. Vo Lam

        Dr. Luu Hong Man

        Dr. Duong Van Nha

        Dr. Truong Ba Thao

        Dr. Le Vinh Thuc

        Prof. Dr. Nguyen Bao Ve

        Dr. Nguyen Thi Thanh Xuan

        Prof. Dr. Vo Tong Xuan

Địa chỉ liên hệ

        Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
        18 Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
        Điện thoại: (+084) 766 256 565 (1712);
        Fax: (+84) 763 842 560
        Website: http://sj.agu.edu.vn; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn


Giấy phép hoạt động số: 243/GP - BTTTT ngày 02 tháng 7 năm 2013. In tại Công ty Cổ phần In An Giang

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn