HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - PHẦN D

Tạp chí Khoa học Journal of Science
ISSN 0866 - 8086

Phần D: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường
Part D: Natural Sciences, Technology and Environment

Tổng Biên tập

        PGS. TS. Võ Văn Thắng

Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang

Phó Tổng Biên tập

        PGS. TS. Trần Văn Đạt

Vice Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat

Phụ trách Trị sự

        TS. Huỳnh Thanh Tiến

General Editorial Manager

        Dr. Huynh Thanh Tien

Thư ký Biên tập

        ThS. Lê Minh Tuấn Lâm

Editorial Secretary

        M.A. Le Minh Tuan Lam

Hội đồng Biên tập

        Editorial Board

        PGS. TS. Nguyễn Quốc Hiến

        TS. Nguyễn Văn Hòa

        PGS. TS. Nguyễn Bích Huy

        PGS. TS. Hà Thúc Huy

        TS. Nguyễn Văn Kiền

        TS. Đoàn Thanh Nghị

        GS. TS. Nguyễn Kim Phi Phụng

        TS. Phạm Phát Tân

        PGS. TS. Lê Anh Tuấn

        TS. Phạm Nguyễn Kim Tuyến

        TS. Hồ Chí Thành

        TS. Nguyễn Trung Thành

        PGS. TS. Phạm Thành Quân

        GS. TS. Lê Quang Trí

        PGS. TS. Lê Anh Vũ

        Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quoc Hien

        Dr. Nguyen Van Hoa

        Assoc. Prof. Dr. Nguyen Bich Huy

        Assoc. Prof. Dr. Ha Thuc Huy

        Dr. Nguyen Van Kien

        Dr. Doan Thanh Nghi

        Prof. Dr. Nguyen Kim Phi Phung

        Dr. Pham Phat Tan

        Assoc. Prof. Dr. Le Anh Tuan

        Dr. Pham Nguyen Kim Tuyen

        Dr. Ho Chi Thanh

        Dr. Nguyen Trung Thanh

        Assoc. Prof. Dr. Pham Thanh Quan

        Prof. Dr. Le Quang Tri

        Assoc. Prof. Dr. Le Anh Vu

Địa chỉ liên hệ

        Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
        18 Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
        Điện thoại: (+084) 766 256 565 (1712);
        Fax: (+84) 763 842 560
        Website: http://sj.agu.edu.vn; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn


Giấy phép hoạt động số: 243/GP - BTTTT ngày 02 tháng 7 năm 2013. In tại Công ty Cổ phần In An Giang

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn