Thư mời vết bài cho Bản tin trường Đại học An Giang

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, cũng như những hoạt động của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường, và các tổ chức bên ngoài. Ban giám hiệu thông báo đến cán bộ, giảng viên trong Trường và cộng tác viên như sau:

=> Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
112-TM v-v viet bai cho Ban tin Truong DHAG.pdf60.56 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn