KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÁY SẤY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO QUÁ TRÌNH SẤY KHÔ CÁ TRA PHỒNG TẠI AN GIANG

Tác giả: Trần Nghĩa Khang, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Phạm Kim Tuyến
Đính kèmDung lượng
Bai 7 - Tran Nghia Khang - 14.pdf1014.82 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn