PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CHỊU NHIỆT SINH BACTERIOCIN TỪ THỰC PHẨM LÊN MEN TRUYỀN THỐNG

Tác giả: Bằng Hồng Lam, Nguyễn Hữu Hiệp
Đính kèmDung lượng
Bai 6 - Bang Hong Lam - 7.pdf737.11 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn