XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU VỎ QUẢ CHANH Ở ĐỒNG THÁP

Tác giả: Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Minh Thảo
Đính kèmDung lượng
Bai 3 - Le Thi Thanh Xuan - 5 .pdf585.16 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn