CHẾ BIẾN PU RÊ CÀ CHUA THEO PHƯƠNG PHÁP TÁCH NƯỚC THẨM THẤU BẰNG DUNG DỊCH ĐƯỜNG SACCHAROSE

Tác giả: Trịnh Thanh Duy
Đính kèmDung lượng
Bai 2 - Trinh Thanh Duy - 10.pdf571.65 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn