KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BENZYLADENINE (BA), KINETIN, GIBBERELIC ACID (GA3), NAPTHALENE ACETIC ACID (NAA) ĐẾN SỰ TÁI SINH CHỒI VÀ NHÂN CHỒI KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas Lam.) BẰNG NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG

Tác giả: Mai Vũ Duy, Nguyễn Chí Dũng, Võ Thị Huyền Trân
Đính kèmDung lượng
Bai 1 - Mai Vu Duy - 7.pdf660.04 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn