BAN BIÊN TẬP QUYỂN 7 (3) - 2015 - KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tác giả: BAN BIÊN TẬP QUYỂN 7 (3)
Đính kèmDung lượng
BAN BIEN TAP.pdf303.58 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn