Bài viết Bản tin 56

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Thông tin Kỳ thi TS ĐH, CĐ 2013 và Chương trình Tiếp sức mùa thi tại Trường ĐH An Giang.

Phòng KT&KĐCL,

Phòng CTSV

2

Hội thi Thiết kế Bài giảng Điện tử lần V – 2013.

ThS. Hoàng Xuân Quảng

Ngô Thị Kim Duyên

ThS. Đỗ Thanh Cao

3

Chuẩn đầu ra tiếng Anh – Một yếu tố tạo nên thương hiệu Trường ĐH An Giang.

ThS. Huỳnh Thanh Tiến

4

Sự cần thiết đưa vào giảng dạy học phần Ngôn ngữ học xã hội cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh - Trường ĐH An Giang.

ThS. Khương Trọng Nhân

5

Khảo sát, nghiên cứu năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh Khmer trên địa bàn hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (An Giang).

TS. Hoàng Quốc

6

Mức độ Đạm và Kali với chế phẩm vi sinh DASVILA cho hiệu quả cao trên lúa OM4218 vụ Đông Xuân 2010 – 2011 xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

ThS. Đoàn Văn Hổ

7

An toàn vệ sinh thực phẩm – Thực trạng và thách thức cho nền công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

ThS. Nguyễn Duy Tân

8

Tính vị chủng tiêu dùng và sự sẵn lòng mua hàng ngoại của người tiêu dùng: Trường hợp các mặt hàng sữa bột, dược phẩm và trái cây.

ThS. Nguyễn Thành Long

9

Điểm tin HTQT – hội thảo.

TS. Nguyễn Văn Kiền – Tuấn Lâm – Phương Mai

 

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn