Thông báo về việc viết bài “Thông tin Khoa học - ĐHAG - Mừng Khai giảng năm học 2013 - 2014”

THÔNG BÁO

Về việc viết bài “Thông tin Khoa học - ĐHAG - Mừng Khai giảng năm học 2013 - 2014”

Nhằm chào mừng năm học mới và truyền tải những thông tin khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như giáo dục và đào tạo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:

1. Phát động viết bài cho Thông tin Khoa học, Trường Đại học An Giang với chủ đề Mừng Khai giảng năm học 2013 – 2014”.

2. Nội dung bài viết:

- Hoạt động mừng Khai giảng năm học 2013 – 2014;

- Thành tựu nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

- Thành tựu trong việc đổi mới quản lý giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng;

- Tham luận và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo;

- Giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống;

- Trang tin hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hội thảo, hội nghị, phong trào sinh viên, v.v…

3. Yêu cầu bài viết:

Bài viết cô đọng, súc tích, dài tối đa là 03 trang đánh máy khổ giấy A4 đứng (font: Times New Roman, font size: 12). Riêng đối với bài báo khoa học có thể dài tối đa 04 trang và phải viết theo hướng tóm tắt trong đó nhấn mạnh đến kết quả tác động, kiến nghị để tăng giá trị khoa học của bài viết.

4. Thời hạn và địa điểm nộp bài:

- Hạn chót nộp bài viết kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 15/08/2013.

- Nộp bài viết kèm theo file cho Lâm Minh Trí, Phòng QLKH & HTQT hoặc bằng email dưới dạng file đính kèm (attachment) đến địa chỉ email: lmtri@agu.edu.vn.

5. Chế độ nhuận bút:

- Các bài được chọn đăng sẽ được trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.

- Các bài chưa được chọn đăng số này sẽ được Ban Biên tập tiếp tục xem xét để được đăng ở các số sau.

Ban Giám hiệu khuyến khích cán bộ, giảng viên trong trường và cộng tác viên nhiệt tình hưởng ứng để Thông tin Khoa học của Trường có thể phát hành đúng thời hạn và có chất lượng tốt.

>> Thông tin chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn