Bài viết Bản tin 54

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Thư Chúc Tết.

PGs,Ts. Võ Văn Thắng

2

Trường Đại học An Giang, 13 năm phấn đấu và từng bước trưởng thành.

PGs,Ts. Võ Văn Thắng

3

Cần đưa học phần “đánh giá trong giáo dục” vào chương trình đào tạo các ngành sư phạm.

ThS. Hoàng Xuân Quảng

4

Trường Đại học An Giang tập trung thực hiện một số giải pháp về công tác thi đua để đạt thành tích cao.

Mai Ngọc Đức

5

Tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế thông qua việc viết đề án xin tài trợ đóng góp cho sự phát triển Trường Đại học An Giang.

K.R. Phillips, Vương T. Mỹ Tâm, Đoàn Mỹ Ngọc

6

Sự sinh ra khí Mê-tan ở gia súc nhai lại: nguyên nhân và các chiến lược hạn chế.

ThS. Nguyễn Thế Thao

7

Đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại.

ThS. Nguyễn Thành Long,

Hồ Chí Toàn

8

Những vấn đề cần quan tâm về chủ trương xây dựng nông thôn mới với việc nâng cao đời sống của nông dân tỉnh An Giang.

ThS. Nguyễn Thị Diệu Liêng

9

Thực trạng việc xây dựng và sử dụng nguồn tài liệu nội sinh tại Thư viện, Trường Đại học An Giang.

Nguyễn Thị Phương Ánh

10

Kỷ luật tích cực – Phương pháp giáo dục hiệu quả trong nhà trường.

ThS. Lê Thanh Hùng

11

Thông tin hội thảo khoa học “20 năm khai thác, phát triển Kinh tế - xã hội vùng tứ giác Long Xuyên”.

ThS. Nguyễn Trúc Lâm

12

Sử dụng sơ đồ, biểu bảng vào giảng dạy một số tiết Văn trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10.

Nguyễn Thị Xuân Mai

13

Sơn Nam – một góc nhìn văn hóa.

TS. Phạm Thanh Hùng

14

Bát Tiên – Biểu tượng tốt lành trong gia đình.

ThS. Nguyễn Văn Khương

15

Xưng hô giữa vợ và chồng trong gia đình người Việt ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

TS. Hoàng Quốc

16

Tư trưởng Trời trong Triết học cổ đại Trung Quốc.

ThS. Nguyễn Thanh Phong

17

Cảm xúc về ngày Tết của Vũ Bằng trong “Thương nhớ mười hai”.

ThS. Ngô Thị Hy

18

Mùa Xuân - suy nghĩ về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

ThS. Đỗ Thị Hiện

19

Ý nghĩa biểu tượng về Rắn.

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

20

Năm Tỵ nói chuyện Rắn.

HL. Nguyễn Phú Thứ

21

Tản mạn về Rắn.

Kỳ Hoa

22

Vẻ đẹp của các con số qua các phép tính.

Trần Thị Ngọc Giàu

23

Điểm tin Khoa học – Giáo dục.

ThS. Lê Minh Tuấn Lâm

24

Ý kiến bạn đọc.

Trịnh Thị Hợp

25

Trang tin hoạt động Trường Đại học An Giang

Nhiều tác giả

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn