IMPACTS OF HYDROELECTRIC DEVELOPMENT ON DOWNSTREAM FLOW REGIMES AND LIVELIHOODS: A CASE STUDY IN THE UPPER SREPOK RIVER BASIN

Tác giả: Tran Van Ty, Tran Thi Trieu, Huynh Vuong Thu Minh
Đính kèmDung lượng
0015-TRANVANTY-TIENGANH, 150923(1).pdf847.87 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn