Bài viết Bản tin 55

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 1982 - 2012.

PGS, TS. Võ Văn Thắng

2

20-11, đọc thơ và cảm nhận về hình ảnh người giáo viên nhân dân.

ThS. Lê Huỳnh Diệu

3

Tản mạn ngày 20.11, tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

ThS. Trương Thanh Hải

4

 “Ơn thầy” – nghĩ về một cuộc thi ý nghĩa.

ThS. Trần Tùng Chinh

5

Hoàng Ngọc Phách – Nhà văn, Nhà giáo.

ThS. Ngô Thị Hy

6

Hợp tác với Viện Công nghệ Châu Á – một hướng mới trong công tác đào tạo của Trường Đại học An Giang.

ThS. Hoàng Xuân Quảng

7

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trường Đại học An Giang.

ThS. Nguyễn Thị Diệu Liêng

8

Điểm lại kết quả hai năm thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 tại Trường ĐHAG.

Mai Ngọc Đức

9

Nghiên cứu một số quan niệm về văn hóa chất lượng trong nhà trường.

ThS. Lê Thị Linh Giang

10

Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học An Giang.

ThS. Lê Minh Tuấn Lâm

11

Thực trạng tham gia sinh hoạt cộng đồng và các tổ chức xã hội Đoàn thể của phụ nữ Chăm, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Nguyễn Thái Ngọc Hà

12

Xây dựng mô hình quản lý và phòng bệnh trên đàn bò thịt ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

ThS. Ngô Thụy Bảo Trân, ThS. Phạm Xuân Phú, ThS. Đỗ Thành Lợi

13

Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu.

ThS. Kều Đỗ Minh Luân

14

Trang tin hoạt động ĐHAG.

Lan Phương, Phương Mai, Á Đông

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn