CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC BẰNG MẠNG PERCEPTRON TRONG MÔI TRƯỜNG MATLAB

Tác giả: Nguyễn Hồng Hải
Đính kèmDung lượng
03 - Nguyen Hong Hai.pdf726.82 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn