CẤU TRÚC MÔĐUN CỦA TẬP ĐIỂM CÓ BẬC HỮU HẠN TRÊN ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MẬT MÃ

Tác giả: Võ Anh Tuấn
Đính kèmDung lượng
Vo Anh Tuan.pdf323.67 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn