Bài viết Bản tin 51

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Tìm hiểu mô hình đào tạo giáo viên.  

Ths. Hoàng Xuân Quảng

2

Xếp hạng website Đại học theo tiêu chuẩn Webometrics.

Ths. Lê Thị Linh Giang

3

Đạo đức phỏng vấn trong Nghiên cứu khoa học.

Ths. Trương Thị Mỹ Dung

4

Xây dựng qui trình đánh giá cảnh quang nhằm đánh giá ngành nông nghiệp tỉnh An Giang.

Ths. Trần Thế Định

5

Khảo sát ngành phát triển nông thôn.

PGs. Ts. Nguyễn Tri Khiêm

6

Ảnh hưởng của thuốc Bảo vệ thực vật đến sức khỏe người phun thuốc thuê ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Ths. Trần Anh Thông

7

Ương giống cá linh ống (Cirrhinus jullieni) bằng các loại thức ăn khác nhau.

Ths. Lê Văn Lễnh

8

Rèn kỹ năng tự học cho sinh viên trong quá trình dạy học ở đại học.

Ths. Nguyễn Thị Cúc

9

Nghiên cứu những trở ngại tâm lý của học sinh trong quá trình lĩnh hội nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản ở một số Trường Trung học Phổ thông tỉnh An Giang.

Ths. Trần Thị Huyền

10

Sản xuất điện từ trấu – Giải pháp năng lượng điện cho tương lai.

Ths. Kiều Đỗ Minh Luân

11

Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS của phụ nữ độ tuổi từ 15-40 ở khu vực biên giới thị xã Tân Châu.

CN. Quách Thị Hồng

12

Kế thừa giá trị sức sống đình làng Nam Bộ trong việc phát huy chức năng xã hội hóa hoạt động của Nhà Văn hóa cơ sở.

Ths. Nguyễn Văn Khảm

13

Một số sai sót trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6.

Ths. Phùng Hoài Ngọc

14

Trang tin hoạt động ĐHAG.

Lan Phương

Minh Trí

Khánh Mai

Phương Mai

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn