Bài viết Bản tin 50

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GiẢ

1

Một số điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui năm 2012

Phòng Đào tạo

2

Vấn đề học chương trình trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Ths. Hồ Nhã Phong

3

Đào tạo sau đại học tại Trường ĐHAG

Ths. Trần Thanh Hải

4

Đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình đào tạo theo học chế Tín chỉ tại Trường Đại học An Giang theo hướng phát triển bền vững.

Ths. Trần Thị Huyền

5

Các chỉ số thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và tăng cường năng lực cho hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường.

Ths. Lê Thị Linh Giang

6

Nghiên cứu qui trình sản xuất Enzyme Papain thô

Nguyễn Phú Thọ

7

Ảnh hưởng của phương pháp bao màng đến chất lượng trái xoài Cát hòa lộc (Mangifera indica L.) sau thu hoạch ở nhiệt độ thường.

Ths. Trần Xuân Hiển

8

Sinh viên tốt nghiệp và việc làm – những điều cần biết.

Ths. Trương Thanh Hải

9

Thực trạng học nhóm của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang.

Mai Thị Vân

10

Developed Waste Management in An Giang Province Through Community Initiative.

Ths. Daniel Bladh

11

Xã Hội Hóa Công Tác Quản Lý Chất Thải ở Tỉnh An Giang.

Ths. Daniel Bladh

12

Hoạt động tiết kiệm năng lương đang khởi sắc.

Ths. Kiều Đỗ Minh Luân

13

Đôi nét về công tác Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học An Giang từ năm 2000 đến 2011.

Ths. Vương Thị Mỹ Tâm

14

Cơ sở khoa học và tiềm năng phát triển rừng Trà Sư thành khu Bảo tồn và phát triển Du lịch sinh thái.

Ths. Trần Thị Hồng Ngọc

15

Một số vấn đề cơ bản cần quan tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Nguyễn Thị Minh Hải

16

Đánh giá kết quả học tập các môn học pháp luật của sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị và một số giải pháp.

Ths. Huỳnh Anh

17

“Giáo viên giỏi” – Mục tiêu phấn đấu của những ai làm nghề dạy học.

Mai Ngọc Đức

18

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa – nêu vấn đề phân hóa học hữu cơ.

Trang Quang Vinh

19

Tấm ván phong đạo của Mác Can – Nỗi niềm về thân phận con người.

Ths. Ngô Thị Hy

20

Một vài điểm khác biệt về ngữ âm của thổ ngữ vùng ven biển huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế so với tiếng Việt chuẩn.

Ts. Hoàng Quốc

21

Mối quan hệ giữa tản văn, phú và biền văn trong thể loại văn học Trung Quốc.

Ths. Nguyễn Thanh Phong

22

Xã Phú Bình và làng nghề chổi bông sậy.

Ths. Lê Huỳnh Diệu

23

Học tập tích hợp – Blended Learning.

Ths. Võ Thị Nhiệm

24

Trang tin hoạt động ĐHAG

Nhiều tác giả

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn