Bài viết Bản tin 49

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GiẢ

1

Thư Chúc Tết

Đảng Ủy, Ban Giám hiệu

2

Năm mới Nhâm Thìn 2012 với quyết tâm mới, giải pháp mới.

Ths. Lê Minh Tùng

3

Xuân 2012, những nỗ lực của một đơn vị nghiên cứu trẻ.

Ths. Nguyễn Trúc Lâm

4

Nâng cao tính ứng dụng của đề tài NCKH XH thông qua việc đánh giá nhu cầu NC.

Ths. Trần Thị Thu Nguyệt

5

Phụ nữ Trường ĐHAG với công tác Nghiên cứu Khoa học

Ths. Nguyễn Thị Cúc

6

Khảo sát hiệu quả của nấm in vitro của một số loại thuốc trừ bệnh đối với nấm Fusarium sp.Alternaria sp.

Ths. Văn Viễn Lương

7

Thí nghiệm bổ sung dinh dưỡng trong quá trình lên men chế phẩm và thử nghiệm hiệu lực của hai chế phẩm từ hai loại nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae, Beauveria bassina đối với sâu ăn tạp (Spodoptera litura Fabricius)

Ths. Lê Hữu Phước

8

Hiệu quả một số loại thuốc trong phòng trừ rầy phấn trắng trên đậu nành vụ Đông Xuân 2009 – 2010 tại Tân Châu, AG.

Ths. Nguyễn Thị Thái Sơn

9

Kết quả khảo sát ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang năm 2011.

Ts. Trần Thanh Sơn

10

Hiện trạng quản lý bệnh lùn lúa cỏ (rice grassy stunt virus, RGSV) ở An Giang.

Ths. Nguyễn Phú Dũng

11

Hiệu quả của thuốc Confidor và Applaud kết hợp dầu khoáng và bẫy vàng trừ rầy phấn trắng Bemisia tabasi Gennadius gây hại trên đậu nành vụ Xuân Hè 2011 tại phường Long Phú, huyện Tân Châu – An Giang.

Ths. Nguyễn Thị Thái Sơn & Ks. Nguyễn Thị Mỹ

12

Nghiên cứu một số ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ bệnh lên sự sinh trưởng và phát triển của hai loại nấm ký sinh côn trùng (Metarhizium anisopliae (Metsch.)Beauveria bassiana (Bals.) trong điều kiện in vitro.

Ths. Lê Hữu Phước

13

Khả năng thay thế của tinh bột khoai lang cho tinh bột dầu đậu xanh trong chế biến miến.

Ths. Hồ Minh Thảo

14

Nhu cầu gạo chất lượng tại địa bàn Thành phố Long Xuyên.

Ths. Từ Cao Thanh Hà

15

Xác định mật số tối hảo của rầy nâu cây lúa truyền được bệnh Lùn lúa cỏ trong điều kiện nhà lưới.

Ths. Nguyễn Phú Dũng

Ks. Trần Văn Nhanh

16

Ảnh hưởng của cơ giới hóa trong thu hoạch lúa đến đời sống người nghèo làm thuê tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Ths. Phạm H. Thanh Vân

Bùi Thị Thanh Vân

17

Khảo sát hiệu quả phòng trừ bệnh lem lép hạt lúa của bốn loại thuốc bảo vệ thực vật trong vụ Thu Đông 2010.

Ts. Trương Bá Thảo

18

Công nghệ nuôi cá trong hệ thống tuần hoàn, một hướng nuôi mới cho nghề nuôi thủy sản nước ngọt.

Ths. Cao Văn Thích

19

Báo cáo tóm tắt kết quả dự án “Giảm thiểu tác động của biến đổi nguồn nước dựa vào cộng đồng”.

Ths. Phan Thái Bích Thủy

20

Bước đầu tiếp cận và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững Nông-Lâm-Thủy sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Ths. Nguyễn Phú Thắng

21

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng các quá trình kỵ khí, hiếu khí và thiếu khí kết hợp với hai bậc nạp nước (A202).

Ths. Nguyễn Thanh Hùng

22

Nghiên cứu ứng dụng bể phản ứng kỵ khí dòng chảy ngược với chất mang hạt PVA gel xử lý nước thải chế biến thủy sản.

Lê Thị Cẩm Chi, Lê Hoàng Nghiêm, Võ H. Kim Long

23

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO sẽ góp phần thực hiện cải cách hành chính.

CN Mai Ngọc Đức

24

Thực trạng kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi của mạng lưới y tế ấp và cộng tác viên trong việc chăm sóc sức khỏe người dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Lê Thị Hồng Hạnh

25

Tìm hiểu công thức truyền thống trong một số bài ca dao mới Nam Bộ về hình ảnh Bác Hồ.

Ths. Trần Tùng Chinh

26

Mô hình bài giảng điện tử “thể thơ Lục Bát”

CN. Huỳnh Thị Diễm

27

Tìm hiểu một số loại hình nghệ thuật dân gian Khmer An Giang.

Nguyễn Thái Ngọc Hà

28

Tìm hiểu chung về Thư viện

Đỗ Thị Bé Tư

29

Một số biện pháp rèn kỹ năng tự học môn tâm lý học, giáo dục học cho sinh viên sư phạm ở Trường Đại học An Giang.

Ths. Nguyễn Thị Cúc

30

Năm Thìn nói về Rồng, nhìn từ hai nền văn hóa Đông Tây.

Ths Nguyễn Thị Tuyết

31

Con Rồng truyền thuyết Trung Quốc và Việt Nam.

Nguyễn Thanh Phong

32

Năm Thìn, tản mạn về rồng trong văn học dân gian VN.

Ths. Trần Tùng Chinh

33

Cảm hứng mùa Xuân trên trang thơ An Giang.

Ths. Lê Huỳnh Diệu

34

Trang tin hoạt động ĐHAG

Nhiều tác giả

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn