NĂNG LỰC TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC VÙNG NAM BỘ

Tác giả: Bùi Trung Hưng, Võ Văn Thắng, Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trần Hồng Nhung
Đính kèmDung lượng
03 - Bui Trung Hung.pdf563.03 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn