THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – BƯỚC ĐI TẤT YẾU TRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI ĐỂ HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Huy Vị
Đính kèmDung lượng
02 - Nguyen Huy Vi.pdf606.28 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn