KHÁM PHÁ VÀ PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tác giả: Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng, Lê Minh Tuấn Lâm
Đính kèmDung lượng
01 - Vo Van Thang.pdf610 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn