Bài viết Bản tin 48

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Phát động thi đua năm học 2011-2012 Trường Đại học An Giang.

Ths. Lê Minh Tùng

2

Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 – 2020.

Ths. Hoàng Xuân Quảng

3

Vai trò của Nhà giáo trong xã hội hiện đại.

Ths. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

4

Thầy cô trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và cuộc sống.

Ts. Trần Thanh Sơn

5

Hình ảnh người thầy trong thơ Trần Đăng Khoa.

Ths. Nguyễn Văn Khương

6

Nữ viên chức trường ĐHAG với hoạt động NCKH.

Ths. Nguyễn Thị Lan Phương

7

Dự án Cầu Vồng tại ĐHAG – những thành công ban đầu.

Viễn Phương

8

Khảo sát thực trạng dạy và học TOEIC cho sinh viên Tiếng Anh không chuyên năm I ở Trường Đại học An Giang.

Ths. Nguyễn Minh Triết

9

Giải pháp tăng cường nguồn thu để đảm bảo cân đối tích cực cho ngân sách nhà nước tỉnh An Giang.

Ths. Tô Thiện Hiền

10

Xác định nấm gây bệnh trên hạt lúa tại huyện Chợ Mới, Châu Thành, Tri Tôn – An Giang, vụ Đông Xuân 2007-2008 và khảo sát hiệu quả in Vitro của sáu loại dốc thuốc trừ bệnh đối với nấm Curvularia sp.

Ths. Văng Viễn Lương

11

Trang tin hoạt động ĐHAG.

Ts. Trần Thanh Sơn

Ths. Nguyễn Thị Lan Phương

Lâm Minh Trí

Nguyễn Thị Thảo Linh

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn