GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG TỈNH AN GIANG TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH - NƯỚC MẮM ĐỈNH HƯƠNG

Tác giả: Trịnh Hoàng Anh, Lưu Thanh Đức Hải
Đính kèmDung lượng
07 - Trinh Hoang Anh - R.pdf666.9 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn