THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHÃN HÀNG RIÊNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI SIÊU THỊ COOPMART, AN GIANG

Tác giả: Lê Thị Á Đông, Nguyễn Thị Mai Trang
Đính kèmDung lượng
01 - Nguyen Thi Mai Trang.pdf608.92 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn