Bài viết Bản tin 47

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học An Giang trong năm học 2011- 2012.  

Ths. Lê Minh Tùng

2

Đánh giá hai năm thực hiện đào tạo theo Học chế tín chỉ tại Trường Đại học An Giang.

Ths. Lê Minh Tùng

3

Đại học Harward nhận xét về giáo dục đại học ở Việt Nam.

PGs. Ts. Võ Văn Thắng

4

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo Học chế tín chỉ.

Ths. Hoàng Huy Sơn

5

Tăng cường trang thiết bị và công tác phục vụ dạy và học  theo Học chế Tín chỉ.

Ths. Cao Văn Thích

6

Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý đạo tạo  theo học chế Tín chỉ.

Ts. Nguyễn Văn Hòa

7

Một số vấn đề liên quan đến việc xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong đào tạo theo phương thức Tín chỉ.

Ths. Hồ Nhã Phong

8

Khảo nghiệm chọn giống đậu xanh và đậu nành nhập nội năng suất cao tại tỉnh An Giang.

Ts. Nguyễn Văn Minh

9

Lược ghi kết quả một số hoạt động năm học 2010 – 2011.

Ô. Mai Ngọc Đức

10

Trang tin hoạt động ĐHAG.

Ts. Trần Thanh Sơn

Ths. Nguyễn Thị Lan Phương

Lâm Minh Trí

Ngô Thị Xuân Mai

Trần Ngọc Phương

Lê Thị Á Đông

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn