Bài viết Bản tin 46

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Tiếp cận C-D-I-O để nâng cao chất lượng đào tạo đại học.  

PGs. Ts. Võ Văn Thắng

2

Khoa Nông nghiệp – TNTN sau một năm thực hiện đổi mới quản lý giáo dục đại học.

Ths. Cao Văn Thích

3

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành Môi trường của Trường ĐHAG.

Ths. Nguyễn Trần Thiện Khánh

4

Thực trạng kỹ năng tự học môn Tâm lý học, Giáo dục học của sinh viên sư phạm Trường ĐHAG.

Ths. Nguyễn Thị Cúc

5

Học tập theo Phương pháp P.O.W.E.R cho sinh viên năm thứ nhất đại học.

Ths. Huỳnh Thanh Tiến

6

Tự ôn tập củng cố kiến thức Vật lý theo kỹ thuật MMOST.

Ths. Trần Quốc Duyệt

7

Nghiên cứu thực trạng làm việc của giáo viên PTTH do Trường ĐHAG đào tạo tốt nghiệp từ năm 2004 – 2009.

Ths. Lê Thị Linh Giang

8

Thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh ở một số Trường THCS – Tp. Long Xuyên.

Ths. Trần Thị Huyền

9

Ngành chăn nuôi và biến đổi khí hậu: Thách thức và chiến lược đối phó.

Ths. Nguyễn Thế Thao

10

Sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản: giải pháp hiệu quả.

Ths. Trần Xuân Hiển

11

Trang tin hoạt động ĐHAG.

Nguyễn Thị Lan Phương

Lâm Minh Trí

Ngô Thị Xuân Mai

Nguyễn Thị Thảo Linh

Lê Thị Á Đông

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn