Bài viết Bản tin 45

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Một số điểm cần lưu ý về tuyển sinh năm 2011.

PGs. Ts. Võ Văn Thắng

2

ĐHAG tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2010 và một số vấn đề về tuyển sinh 2011

Ts. Trần Văn Thạnh

3

Giới thiệu các ngành tuyển sinh năm 2011 của Khoa Nông nghiệp – TNTN

Ths. Cao Văn Thích

4

Khoa Lý luận Chính trị  tuyển sinh năm 2011.

Ths. Phạm T. Thu Hồng

5

Giới thiệu đôi nét về các ngành đào tạo tiếng Anh tại Trường Đại học An Giang.

Ths. Nguyễn Thị Tâm

6

Hương sắc tháng 3

Ths. Trương Thanh Hải

7

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm tuyển sinh năm học 2011 - 2012

Ths. Nguyễn Văn Tuấn

8

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành môi trường, Trường ĐHAG

Ths. Nguyễn Trần Thiện Khánh

9

Suy nghĩ về một hướng đi của công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho ngành sư phạm giáo dục tiểu học.

Ths. Nguyễn Văn Khương

10

Sự cần thiết của Tư vấn hướng nghiệp trong xu hướng phát triển nguồn nhân lực.

Ths. Trương Thanh Hải

11

Tin xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2011.

Ths. Hồ Nhã Phong

12

Một số vấn đề đặt ra trong việc xây dựng môi trường văn hóa trong sinh viên Trường ĐHAG

Ths. Nguyễn Thanh Hải

13

Tin Hợp tác quốc tế

CN. Lê Hải Yến

14

Tin đánh giá trang web của Trường ĐHAG

Ths. Nguyễn Trúc Lâm

15

Tin nghiệm thu đề tài NCKH

CN. Ngô Thị Xuân Mai

16

Tin xét duyệt đề cương NCKH

Ths. Ng T Lan Phương

CN. Lê Thị Á Đông

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn