NUÔI CẤY MÔ LÁ ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICOSA L. HARMS ) TẠO MÔ SẸO VÀ NHẬN BIẾT HOẠT CHẤT SAPONIN TÍCH LŨY

Tác giả: Nguyễn Trung Hậu, Mai Thị Phương Hoa, Trần Văn Minh
Đính kèmDung lượng
04 - Nguyen Trung Hau.pdf669.49 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn