HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA NGHỀ NUÔI TRỒNG RONG NGUYÊN LIỆU CHIẾT XUẤT CARRAGEENAN (CARRAGEENOPHYTES) Ở VỊNH VÂN PHONG – KHÁNH HÒA

Tác giả: Hồ Sơn Lâm, Vũ Thị Mơ, Lê Thanh Hòa
Đính kèmDung lượng
02 - Ho Son Lam.pdf702.58 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn