Bài viết Bản tin 44

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Đại học An Giang, một năm nhìn lại với quyết tâm mới.

Ths. Lê Minh Tùng

2

ĐHAG tăng cường năng lực cạnh tranh đào tạo nguồn nhân lực cho ĐBSCL.

PGs. Ts. Võ Văn Thắng

3

Trường ĐHAG sau hơn một năm hoàn thành công tác tự đánh giá.

Ts. Trần Văn Thạnh

4

Mùa Xuân và Đảng.

Ths. Nguyễn Thị Diệu Liêng

5

Những kết quả bước đầu trong việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh 10 năm qua ở Trường ĐHAG.

Ths. Trần Khánh Mai

6

Công tác phối hợp giữa trường sư phạm với các đơn vị sử dụng đội ngũ nhà giáo.

Ths. Trương Thanh Hải

7

Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế.

Ths. Hoàng Xuân Quảng

8

“Năm Thanh Niên 2011” – Kết nối ước mơ xây dựng quê hương.

Gs. Ts. Võ Tòng Xuân

9

Phân tích tương quan giữa phân đạm, lân và kali với tỉ lệ bạc bụng hạt gạo của cây lúa ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Ts. Trần Thanh Sơn

10

Kết quả thử nghiệm chế phẩm sinh học EIP để xử lý nước thải từ ao nuôi thủy sản.

Ks. Trịnh Thị Lan

11

Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất nấm rơm tại tỉnh An Giang.

Ths. Đoàn Hoài Nhân

12

Giải pháp tăng cường nguồn thu để bảo đảm cân đối tích cực cho ngân sách nhà nước tỉnh An Giang

Ths. Tô Thiện Hiền

13

Vấn đề giáo dục của các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang.

Phan Thái Bích Thủy

14

Nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cơ sở.

CN. Trần Đình Lộc

15

Nhân năm Tân Mão, tìm hiểu về biểu tượng con Mèo.

Ths. Nguyễn Văn Khương

16

Con Mèo trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

Ths. Trần Tùng Chinh

17

Tản mạn chuyện Mèo năm Tân Mão 2011

ThS. Phùng Hoài Ngọc

18

Thơ – Cung bậc Xuân đời

ThS. Trương Thanh Hải

19

Tản mạn với thơ Hồ Dzếnh

ThS. Ngô Thị Hy

20

Trang tin ĐHAG

P. QLKH&HTQT, Mỹ Duyên

21

Một số phong tục, văn hóa ứng xử trong ngày Tết

ThS. Lê Huỳnh Diệu

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn