NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN XÓI MÒN CỦA LỚP PHỦ PHUN PLASMA NỀN NHÔM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN DÒNG HẠT RẮN

Tác giả: Phạm Thanh Vương
Đính kèmDung lượng
07 - Pham Thanh Vuong.pdf1.07 MB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn