SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BÙN HẠT HIẾU KHÍ Ở CÁC TẢI TRỌNG HỮU CƠ KHÁC NHAU

Tác giả: Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Quang Hưng, Trần Thị Tú, Trần Đặng Bảo Thuyên
Đính kèmDung lượng
06 - Tran Quang Loc.pdf953.85 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn