Bài viết Bản tin 57

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014 của Trường ĐH  An Giang.

PGS, TS. Võ Văn Thắng

2

Kết quả năm học 2012 – 2013 – Bước chạy đà quan trọng.

Mai Ngọc Đức

3

Trường Đại học An Giang với Đại hội Toán học Việt Nam  lần thứ VIII.

ThS. Hoàng Xuân Quảng

4

Viết mục tiêu trong thiết kế bài dạy học.

TS. Trần Văn Thạnh

5

Phát triển năng lực thích ứng nghề cho sinh viên sư phạm Trường Đại học An Giang.

ThS. Trần Thị Huyền

6

Một số đề xuất về việc đổi mới trong giảng dạy môn Lịch sử.

Võ Văn Sịnh

7

Các nguyên tắc viết đề cương xin tài trợ.

ThS. Vương Thị Mỹ Tâm,

ThS. K.R.Phillips,

ThS. Đoàn Mỹ Ngọc

8

Nghiên cứu qui trình vi nhân giống nghệ xà cừ (Curcuma xanthorrhiza Roxb) bằng phương pháp nuôi cấy mô.

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

9

Nghiên cứu quy trình vi nhân giống cây Đại hồng môn (Anthurium andreanum L.) bằng phương pháp nuôi cấy lớp mỏng tế bào.

ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm,

Nguyễn Bảo Toàn

10

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm” của nông dân trồng lúa huyện Châu Thành, An Giang.

ThS. Lê Thanh Phong

11

Nghiên cứu xử lý chất hoạt động bề mặt trong nước thải bằng hệ xúc tác quang học.

TS. Nguyễn Trung Thành,

KS. Phan Phước Toàn,

KS. Võ Thị Thanh Trang

12

Kết hợp phương pháp compact trong giải bài toán ngược  trọng lực.

ThS. Nguyễn Hồng Hải

13

Ứng dụng ảnh viễn thám (remote sensing) trong nghiên cứu nông nghiệp.

ThS. Phạm Duy Tiễn

14

8òng QLKH&HTQT NCKH đang thực hiện.t  đại trong tác phẩm " ân An Giang.An Giang.Thích ứng bền vững – Giải pháp công trình xanh trong lĩnh vực xây dựng.

ThS. Nguyễn Hồng Nhật

15

Hiểu đúng về thực phẩm – Thực phẩm chức năng – Thuốc.

ThS. Nguyễn Duy Tân

16

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của người dân An Giang.

ThS. Cao Văn Hơn

17

Kiến thức, thái độ và hành vi của công nhân thành phố Long Xuyên trong việc phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

ThS. Lê Thị Hồng Hạnh

18

Về giả thuyết ABC.

ThS. Phạm Văn Bản

19

Vài suy nghĩ về việc dịch thơ.

ThS. Nguyễn Thanh Phong

20

Cốt truyện đa tuyến trong tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita của Mikhail Bulgakov.

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

21

Điểm tin hợp tác quốc tế - Hội thảo

Nhiều tác giả

22

Danh mục đề tài NCKH đang thực hiện.

Phòng QLKH&HTQT

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn