ƯỚC TÍNH PHÁT THẢI KHÍ METAN TỪ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH IPCC (2006)

Tác giả: Võ Thị Nho
Đính kèmDung lượng
02 - Vo Thi Nho.pdf847.98 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn