Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang

Đặc biệt từ năm 2017 Tạp chí Khoa học Tạp chí xuất bản 6 số thường kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Việt và 6 số đặc biệt bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Mỗi số xuất bản tập hợp các bài thuộc 4 lĩnh vực:

            (1) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

            (2) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật

            (3) Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học

            (4) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
Thư mời viết bài498.24 KB
Thông báo tính điểm công trình404.64 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn