Khảo sát sinh kế nông nghiệp và thủy sản đang sử dụng hệ sinh thái dọc Sông Hậu tại thành phố Long Xuyên, An Giang

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Quyên, Chau Thi Đa
Đính kèmDung lượng
05 - Nguyen Thi Kim Quyen.pdf905.24 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn