Nghiên cứu sản xuất nước cà chua lên men sử dụng chủng vi khuẩn Lactobacillus Acidophilus 01A

Tác giả: Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Thị Pha Ly, Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung
Đính kèmDung lượng
03 - Huynh Xuan Phong.pdf886.36 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn