Nghiên cứu khả năng xử lý Nitơ và Phospho trong nước thải sinh hoạt bằng vi tảo Chlorella sp.

Tác giả: Nguyễn Trần Thiện Khánh, Võ Thị Dao Chi, Nguyễn Thị Phương Dung
Đính kèmDung lượng
06 - Nguyen Tran Thien Khanh.pdf398.14 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn