Liên hệ gửi bài

Tòa soạn:
Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
ĐT: (+84) 2966256565 (1712)
Fax: (+84) 2963842560
E-mail: tapchikhoahoc@agu.edu.vn
Website: http://sj.agu.edu.vn

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn