Ảnh hưởng của nano kẽm oxid (ZnO) lên bệnh đốm lá (Cercospora sp.) và chất lượng hoa lan Dendrobium sonia

Tác giả: Phạm Thị Hà Vân, Lê Sĩ Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Hoàng Thảo Ly, Nguyễn Thị Hiếu Trang
Đính kèmDung lượng
02 - Pham Thi Ha Van.pdf1.49 MB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn