Tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Kim Anh, Cao Tiến Sĩ
Đính kèmDung lượng
07 - Nguyen Thi Kim Anh.pdf672.93 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn