Tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh (ectoparasites) trên cá tra (Pangasianodone Hypophthamus) nuôi thâm canh tại thành phố Long Xuyên và huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Tác giả: Nguyễn Phi Bằng
Đính kèmDung lượng
02 - Nguyen Phi Bang.pdf554.34 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn