Survey on prevalence of blood parasites on beef cattle in Cho Moi district – An Giang province

Tác giả: Nguyen Phi Bang, Nguyen The Thao, Le Thi Thuy Hang
Đính kèmDung lượng
03 - Nguyen Phi Bang.pdf320.39 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn