Comparative analysis on aucubin content in different ecotyes of plantain plant (Plantago sp.)

Tác giả: Nguyen Van Ay, Mai Vu Duy, Do Tan. Khang, Bui Nhi Binh, Khajidusren Altantsetseg, Oyungerel Baatartsogt, Vanjidorj Enkhchimeg
Đính kèmDung lượng
02 - Mai Vu Duy.pdf282.71 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn